Kippenvel projecten:

 • zijn concepten of ontwerpen voor commerciële, culturele of institutionele plekken waar mensen elkaar ontmoeten, inclusief eventuele cross-mediale uitingen
 • met als doel om een vorm van communicatie op gang te brengen (informeren, intrigeren,
  overtuigen, aansporen, enthousiasmeren, afronden, bewijzen etc.)
 • waarbij interactie voorop staat (altijd persoonlijk contact, altijd face-to-face)

Een kandidaat voor toetreding tot ‘Kippenvel’ voldoet aan onderstaande criteria:

 • heeft als belangrijkste werkzaamheid het ontwikkelen van concepten voor live ontmoetingen*, of
 • heeft als hoofdwerkzaamheid het ontwikkelen van communicatieconcepten, waarvan live-communicatie een substantieel deel uitmaakt
 • baseert zijn werk op de marketing- en/of communicatiedoelstellingen van haar opdrachtgevers
 • stelt doelen vast teneinde het resultaat van een concept te meten
 • heeft de uitvoering of productie van deze concepten niet als hoofddoel of hoofdactiviteit
 • levert twee projecten voor de Kippenvel website, inclusief contactpersoon en omschrijvingen
 • betaalt € 150 (zelfstandigen) of € 250 (bureaus) voor het toevoegen van haar/zijn/hun projecten op de website

*

onder het maken van concepten voor live ontmoetingen wordt verstaan: het ontwikkelen van activatie, communicatie, interactie en vormgeving voor persoonlijke ontmoetingen voor bedrijven of instellingen, teneinde gedragsverandering te bewerkstelligen.

Het bestuur van ‘Kippenvel’ beoordeelt de kandidatuur:

 • een kandidaat moet met ten minste drie projecten aantonen aan bovenstaande criteria te voldoen
 • het voltallige bestuur beslist over toelating in een korte toelichting
 • over de toelichting op de beslissing wordt niet gecorrespondeerd

Kippenvel organiseert:

 • publiciteit middels haar website en live-presentaties of workshops
 • jaarlijks een Kippentour (uitstapje naar bijzondere live-omgeving)
 • een bestuur dat tweejaarlijks wisselt van samenstelling

Enthousiast?

 
Neem dan contact met ons op of vul het formulier in via deze link.