Opdrachtgever: Gemeenten Almere en Lelystad en projectontwikkelaar OMALA
Concept, vormgeving, realisatie en eventmanagement: Unicum Communicatie, Uithoorn, Henk-Jan Ven

Vraag:


Hoe onderscheiden Almere en Lelystad zich te midden van 256 standhouders op een vakbeurs (Provada, RAI Amsterdam) met 209 bijeenkomsten voor 23.000 bezoekers?
Vraag: bedenk & organiseer een crossmediale deelname met vorm én inhoud.

Oplossing:

  • Een bijzonder opvallende standpresentatie, met bijzonder fraai weefpatroon als plafond als symbool voor de samenwerkende steden
  • De lancering van de 1e kavel-uitgifte app van Nederland
  • Organisatie van 8 inhoudelijk sterke seminars en paralelsessies tijdens de beurs, ook op de stand
  • Een 3d-printer op de stand: “Almere maakt 3D dromen waar!”
  • Guerrilla-marketing: groepen schoolkinderen met bouwblokken bij de ingang van de RAI

Resultaat:


“Sales”:
Ruim 1100 bezoekers op de stand (click through ratio is = ca 5% !)
350 afspraken voor meer informatie over kavel-uitgifte (conversie = 30% !)

Imago-beinvloeding:
De Provada biedt Almere & Lelystad de gelegenheid om zich in een stand aan de gehele Nederlandse Vastgoedmarkt te presenteren. Niet alleen biedt de Provada een podium voor het naar buiten brengen en uitdragen van het gewenste imago en bijbehorende kernwaarden kleurrijk en grensverleggend, maar ook het onder de aandacht brengen van de vestigingsmogelijkheden en –kansen binnen specifieke marktsegmenten zoals commercieel vastgoed, mode en zorg. Daarnaast geeft de Provada Almere en Lelystad een aanleiding om doelgericht tijdens de beurs in de stand en daarbuiten activiteiten, zoals lezingen, recepties/borrels en dergelijke te organiseren om de gewenste boodschap aan de specifieke doelgroep te communiceren.
Algemene doelstelling van beursdeelname was de positieve beïnvloeding van kennis en houding van de doelgroep ten aanzien van de gemeente Almere (op met name economisch/ vestigingsgebied) en Lelystad. Aanleiding is het feit dat de doelgroep vaak een onjuist en/of onvolledig beeld heeft van de mogelijkheden en ontwikkelingen in Almere en Lelystad.

Persaandacht:
In de aanloop naar de beurs is er veel gestuurd richting concerncommunicatie m.b.t de persbenadering. Dit heeft tijdens de beurs tot diverse interviews/ persaandacht van bestuurders geleid. Redacteuren van de grote vastgoedbladen en regionale kranten waren regelmatig in de stand aanwezig. Met als resultaat 7x persaandacht in de vastgoedpers en 1 vervolginterview in PropertyNL Tevens was door de vertegenwoordigers van concerncommunicatie een persmap voorbereid.
Op de stand zijn diverse interviews van burgemeester Jorritsma gehouden (o.a. PropertyNL, PropertyTV, Vastgoedmarkt, Omroep Flevoland)

De keuze voor het medium Live communicatie is gerechtvaardigd gebleken, omdat:

  • Een locale overheid weinig andere kansen krijgt zich op deze interactieve persoonlijke wijze als kansrijke en uitdagende partner te profileren ten opzichte van andere gemeentes.
  • Een overheid deze kans ook echt heeft aangegrepen door het opzetten van een opvallend moderne presentatie gericht op “ontmoeten” en door een professioneel opgezet inhoudelijk kennisprogramma.
  • De kracht van de ontmoeting op opvallende wijze via 1-op-1 bijeenkomsten is opgezet in een opvallende standpresentatie en ook goede luister bijgezet is mede ook door de komst van de burgemeester Annemarie Jorritsma op de stand en haar medewerking aan drukbezochte vergaderingen met CEO’s uit de vastgoedwereld.
  • De zeer opvallende standpresentatie het imago en elan van de gemeente en haar doelstelling een vestigingsplaats voor modebedrijven te zijn fors en indrukwekkend hebben onderstreept.
  • Diverse bijeenkomsten in de stand en in de daartoe bestemmende congresruimte zijn goed bezocht en zorgden voor additionele belangstelling vanuit pers.

Last but not least: de gestelde marketing/sales-doelstellingen zijn behaald. Het medium live communicatie is een doelgericht medium gebleken. Ook voor een overheid.