Opdrachtgever: Havells-Sylvania
Concept en ontwerp: WITDESIGN, ‘s-Hertogenbosch, Hans de Wit

WITDESIGN werkt sinds 2006 voor Havells-Sylvania. Onder deze groepsnaam vallen verlichtingsmerken als Concord, Sylvania en het vooral in Nederland bekende Lumiance. Concord levert vooral hoogwaardige verlichtingsarmaturen voor retail en musea. Het merk Sylvania levert een gevarieerd aanbod van lichtbronnen voor de particuliere en de professionele markt. Ook leveren zij verlichtingsarmaturen voor met name kantoren en openbare ruimtes. Lumiance levert design verlichting van hoge kwaliteit tegen acceptabele prijzen.

Voor beurzen als Elektrotechniek (Utrecht), Euroshop (Düsseldorf), Light+Building (Frankfurt), MEE (Dubai) zijn bijzondere projecten ontwikkeld. Daarnaast heeft WITDESIGN showrooms ontworpen in Frankfurt, Londen en Parijs. Ook een groot aantal kleinere, lokale presentaties zijn gerealiseerd. Door heroriëntatie en reorganisatie na overname van de groep was enkele jaren niet aan de beurs Light+Building deelgenomen. Wel kon men beschikken over een showroom dichtbij de beursgebouwen in Frankfurt.
WITDESIGN heeft eind 2013 van het Europese hoofdkantoor in Londen de opdracht verworven om de merken op de beurs Light+Building te herintroduceren.

Vraag:


Het belangrijkste onderdeel van de opdracht was duidelijk te maken dat Havells Sylvania en zijn merken sterke internationale en professionele partners zijn voor lichtontwerpers, architecten en interieurarchitecten, installateurs en facilitaire gebouwenbeheerders. Al met al dus een brede professionele doelgroep formulering. Daarnaast is expliciet in de opdracht vermeld dat, uiteraard in het verlengde van het voorgaande, de stand een sterk branding karakter zou moeten hebben. Grote waarde werd gehecht aan een benadering waarbij de identiteit van Havells Sylvania zou worden ervaren.

Oplossing:


De werkwijze van de ontwerpers voor dit project zou de ‘trechtermethode’ genoemd kunnen worden. De ontwerpers hebben op basis van de wensen en eisen een vijftal schetsmatige ontwerpen aan de klantprojectgroep gepresenteerd. Onder de noemer ‘We are light, what type of stand do we need’ zijn de ruwe project ideeën in een brainstorm presentatie onder de loep genomen. De ideeën met namen als ‘Light Cube’, ‘Transparant Light’, ‘Outside-Inside Surprise’, ‘Tunnel of Light’ en ‘Amazing Light’ fungeerden als denkraam bij de projectgroep. De ideeschetsen gaven de deelnemers de mogelijkheid te reflecteren, en inzicht in de mogelijkheden om ‘hun bedrijf en haar producten’ identiteit te geven.
Na deze enigszins abstracte fase is nauwkeurig geïnventariseerd welke thema’s en producten op de beurs zouden worden gepresenteerd. Er is zorgvuldig gekeken naar de functionele wensen voor de hospitality area met daaraan gekoppeld de bar en keuken voorziening, meeting rooms, technische voorzieningen en andere ‘hardware’.
‘Lighting the future’ is het thema waaronder de beursdeelname uiteindelijk is gerealiseerd. Een thema dat aangeeft dat het bedrijf een toekomstvisie heeft, dat het sterk is, beschikt over producten die up-to-date zijn, en dat de organisatie als geheel op orde is. Het thema is tevens gekoppeld aan het 90-jarig bestaan van het merk Sylvania waardoor de boodschap een sterke bewijsvoering in zichzelf heeft.
Het uiteindelijk gerealiseerde ontwerp kenmerkt zich door een verloop van wit aan de ene zijde naar zwart aan de andere zijde. Een bescheiden maar doeltreffende ontwerpoplossing. De stand is ruwweg ingedeeld in vier functiegedeeltes: communication center, products technical, products applications en facilities. Meer in detail kunnen onderdelen genoemd worden als Outdoor Lighting, Indoor lighting, Shop-, Museum-, Parking- en Office lighting. Een heritage wall, feature boxes, receptie en de hospitality area op een 60 cm verhoogd niveau welke de realisatie van de uitganspunten voor de stand ondersteunden: hoogwaardige doelgroep, presentatie van een toekomstbestendig bedrijf met state of the art producten, intensieve live-communication met prospects.

Resultaat:


De opdrachtgever prijst zich gelukkig met ruim 1.250 kwalitatief goede contactrapporten / prospects (ruim boven de 1000 geprognotiseerde) en een brede (her)waardering voor product en bedrijf. Bij interne evaluatie noemde 62% de stand ‘great’ en 38% ‘good’. De stand gaf ‘a clear impression of what we do, nicely balanced and easy to navigate’. Zelfs buurman Samsung bleek onder indruk van de presentaties van Havells Sylvania en dankte voor de aantrekkingskracht.
Live-communication in optima forma!!